Ivana Petrović

 

Završila Fakultet Primenjenih Umetnosti u Beogradu, na odseku primenjena grafika, smer: oprema knjige.
Dizajnom se bavi vec 10 godina uključujući grafički dizajn, tipografiju i kompjutersku grafiku. U poslednje vreme sve više napreduje u Web dizajnu i Social Media dizajnu.

Velika strast su joj slikanje, crtanje i grafika odakle crpi najveću inspiraciju. Svoje umetničke radove izlagala na više domaćih i međunarodnih izložbi.


Odabrani radovi

UNIJA POSLODAVACA CG Jezerske rute – Inovativne jezerske rute na Skadarskom jezeru
GREEN HOME Stav nevladinih organizacija o lovstvu u Crnoj Gori
IPA II 2014-2020 U susret novim prekograničnim programima
NP SKADARSKO JEZERO Priručnik o pravnim aspektima zaštite nacionanog parka
GREEN HOME Position paper – Analiza opravdanosti izgradnje II bloka termoelektrane u Pljevljima
METAMORPHOSIS Obnovljivi izvori energije
GREEN HOME Lovstvo u Crnoj Gori
GREEN HOME Position paper II – Analiza opravdanosti izgradnje II bloka termoelektrane u Pljevljima