O kompaniji - Terms & Conditions

Impressum

Falco Nero d.o.o. je jedini i apsolutni vlasnik web prezentacije www.falconero.me, te u skladu s tim zadržava sva prava i obaveze koje iz toga proizilaze.
Informacije koje se nalaze na web prezentaciji objavljene su na osnovu podataka dostupnih autorima u trenutku objavaljivanja. Neke od navedenih informacija su podložne promjenama, tako da autori ne snose odgovornost za netačno informisanje korisnika web prezentacije.
Vlasnik i autor svih informacija o kompaniji Falco Nero d.o.o. je sama kompanija. Korišćenje tih informacija je dozvoljeno u skladu sa Zakonom.
Podaci o subjektima izvan kompanije Falco Nero d.o.o. su prikupljeni iz javnih i slobodnih izvora informacija.

Kompletan foto i video sadržaj na web prezentaciji je zaštićen Zakonom i autorskim pravima.

Vlasnik web prezentacije: Falco Nero d.o.o.

Dizajn i administracija web prezentacije: Dejan Stojanović, dipl.inž


Korišćenje foto i video materijala sa web prezentacije www.falconero.me je dozvoljeno isključivo uz ovjerenu pismenu saglasnost autora. Zainteresovane stranke svoje Zahtjeve za korišćenje materijala sa ovog sajta mogu uputiti putem priložene kontakt forme na strani KONTAKT.


Pravila privatnosti i zaštite podataka

U priznavanju značaja zaštite privatnosti informacija kod visoko naprednog informacionog i komunikacionog društva, Falco Nero d.o.o. je posvećen zaštiti privatnosti podataka uspostavljanjem slijedećih smjernica:
1. Prikupljanje informacija o privatnosti
Mi prikupljamo informacije o posjetiocima sajta samo na zakonit i fer način. Lični podaci posjetilaca se ne prikuplaju ni na koji način. Jedine informacije o posjetiocima sajta koje su nam dostupne su statistički podaci o posjetama koje dobijamo putem platforme Google Analytics.
2. Upotreba prikupljenih informacija o klijentima
Prikupljene informacije se koriste samo za navedene potrebe za svakog pojedinca koji ih je dostavio u vrijeme prikupljanja i samo u mjeri neophodnoj za obavljanje našeg poslovanja. U slučaju proslijeđivanja privatnih informacije trećim licima ili povjeravanja rukovanja privatnih informacijama trećim licima, mi pre toga pravimo temeljnu istragu o tim trećim licima i preduzimamo odgovarajući nadzor u cilju da se ta treća strana drži povjerljivosti.
3. Otkrivanje privatnih informacija trećim licima
Prikupljene privatne informacije neće biti otkrivene trećim licima bez prethodne saglasnosti svakog pojedinca koji ih je dostavio, osim u slučaju da je takvo otkrivanje propisano zakonom.
4. Bezbjednost prikupljenih privatnih informacija
Mi održavamo tačnost prikupljenih privatnih informacija, i činimo ih netaknutim i bezbjednim. Odgovarajuće zaštite od neovlašćenog pristupa, računarskih virusa i sl. takođe su preduzete kao preventivne mjere protiv gubitka, uništenja, falsifikovanja, divulgencije itd. prikupljenih privatnih informacija.
Mi nikada ne otkrivamo prikupljene privatne informacije izvan preduzeća, njihovim objavljivanjem ili slanjem.

5. Otkrivanje, ispravljanje, suspenzija korišćenja i brisanje sakupljenih privatnih informacija
Imajući u vidu da svaki pojedinac ima pravo da traži otkrivanje, korekciju, suspenziju korišćenja i brisanje privatnih informacija prikupljenih sa naše strane, ukoliko pojedinac traži bilo šta od gore navedenog, mi ćemo bez pogovora postupiti u skladu sa istim.
6. Molimo da nas kontaktirate ako imate bilo kakvo pitanje u vezi obrade ličnih podataka. Broj telefona i e-mail adresa se nalaze na strani KONTAKT.