Milan Borović

  • 3D modeler
  • 3D modeliranje u domenu arhitekture
  • 3D modeliranje u dizajniranju proizvoda i ambalaže
  • Character modeling
  • Modelirao video igru "The kings of the dark age"
  • Radio za "Montenegro premier properties"
  • Realizovao 3D model crkve Sv.Tripuna u Kotoru
  • Game development

Osnovne informacije

20 godina se bavi 3D modeliranjem u domenu arhitekture, dizajna proizvoda i ambalaže, character modelinga i game developmenta. Radio je 2 godine kao 3D modeler na video igri "The kings of the dark age" sa hrvatskim timom Cateia games. Realizovao exterior i interior dizajn zgrade u Kotoru za kompaniju "Montenegro premier properties". Izradio 3D model crkve Sv.Tripuna u Kotoru za Turistićku organizaciju Kotora, kao i na još mnogo drugih manjih projekata.

Takođe se bavi izradom 3D modela na najsavremenijem 3D štampaču, tako da je spreman na realizaciju kompletnog, zaokruženog procesa 3D modeliranja, od crtanja u specijalizovanim softverskim alatima, pa sve do izrade materijalizovanog, odštampanog 3D modela. Kompletna 3D usluga na jednom mjestu!