Kompanijske novosti 2013

9 Dec 2013
2 Sep 2013

U listu naših referenci uvrštena je još jedna kompanija sa međunarodnim ugledom: Institut "Dr Simo Milošević" iz Igala. Ugovorena je dugoročna saradnja, i veoma veliki obim poslova koji će biti realizovan u budućnosti. Osnovni zadaci su izrada potpuno nove Web prezentacije savremenog dizajna, kao i više serija fotografija o Institutu i njegovoj ponudi. Pogledajte sajt Instituta: www.igalospa.com

25 Jul 2013

Završen projekat izrade nove Web prezentacije Jadranskog brodogradilišta A.D. Bijela. Osim Web dizajna, sa ovim renomiranim klijentom smo dogovorili periodično fotografisanje poslovnih aktivnosti, kao i izradu promo video spota.
Rezultate naše saradnje možete pogledati na sajtu Brodogradilišta: www.asybijela.com

13 Feb 2013

Western Balkans Investment Framework (WBIF) je regionalna organizacija osnovana radi socio-ekonomskog razvoja u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, podržana od EU. Falco Nero je obavio zadatak fotografisanja realizovanih projekata.